Hoe ziet een bank eruit die je uit de schulden helpt?

  • ONSbank

 

  • Foto: Konstantin Guz
  • Foto: Konstantin Guz
  • Foto: Konstantin Guz

 

Een bijdrage van kunst aan de economie

Het aantal jongeren met schulden in Nederland groeit de afgelopen tijd sterk. Landelijk zijn er zo’n 160.000 jongeren die zwaar in de schulden zitten. Veel van deze schulden worden nooit meer terugbetaald. Ernstige schuldproblemen zijn een belemmering voor jongeren om aan het werk te gaan, waardoor zij zich onttrekken aan maatschappelijke deelname. ONSbank doorbreekt deze vicieuze cirkel met een programma dat jongeren ondersteunt bij het maken van een stap in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en help hen een leven zonder problematische schulden op te bouwen. In de hulp en samenwerking die ONSbank levert, is een centrale rol weggelegd voor de omgang met kunst en kunstenaars.

 

Schuld is menselijk

ONSbank streeft naar een wezenlijk andere omgang met geld en schulden. Bewustwording voor het feit dat schuld een menselijke kwestie is waar menselijke factoren van invloed zijn. ONSbank is gebaseerd op het principe dat schuldenaren en schuldeisers elkaar helpen. Tegenover het heersende mechanisme van straf en boete is er gekozen voor een aanpak waarin schuldenaren rust krijgen van schuld, angst en stress.

 

Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik?

In deze periode speelt een persoonlijke en actieve samenwerking met kunstenaars een belangrijke rol. Niet om kunst beter te gaan waarderen of kunst te leren maken, maar om geïnspireerd te worden door het directe verband dat kunstenaars op verrassende manieren leggen tussen heel zintuiglijke, praktische zaken en intrinsieke en menselijke waarden. Door met kunstenaars op te trekken en iets samen met hen te doen, profiteren de deelnemers van de vrijheid die kunstenaars nemen ten opzichte van traditie, normaliteit, nuttigheid, mode.

Dit alles om zelfbewustzijn en zelfvertrouwen bij de deelnemers te stimuleren en hun denken over werk, geld, succes en geluk op te schudden. Het vergroten van de mogelijkheden om het eigen leven op te pakken en deel te nemen aan de samenleving is het uiteindelijke doel.

 

Schuld als investering in een nieuw begin

Naast een sociaal-cultureel leertraject bestaat ONSbank ook uit een financieel traject. De eerste stap is het creëren van Schuldrust, in overleg met de schuldeisers worden de schulden bevroren voor een periode van in ieder geval een half jaar. Dit is een belangrijke voorwaarde om de kans op herstel mogelijk te maken. Na afloop van het traject krijgen de deelnemers een draagbare afbetalingsregeling.

In de toekomst streeft ONSbank ernaar om een revolverend fonds op te richten waarmee bestaande schulden van de deelnemers afgekocht kunnen worden.  Na afloop van het traject krijgen de deelnemers dan een passende afbetalingsregeling zodat de schulden weer teruggestort worden in het ONSbank fonds. Zodoende wordt schuld een kans om aan de toekomst te werken.

Ontwikkeling ONSbank

In 2016 hebben we in samenwerking met MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen, de Delta Lloyd Foundation en de kunstenaars: Paulien Oltheten, Domenique Himmelsbach de Vries, James Beckett en danstheater Don’t Hit Mama een pilot georganiseerd met zes deelnemers. Deze pilot onderzocht is door sociaal pedagoog Jaap Noorda.

In 2017 werken we aan de lancering van ONSbank als zelfstandige organisatie en het ONSbank fonds.

 

Oproep deelnemers ONSbank Amsterdam 2017/2018


Na de succesvolle pilot van ONSbank, starten we in oktober 2017 met ONSbank Amsterdam 2017/2018. Jongeren tussen de 18 en 27 jaar die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan ONSbank kunnen zich voor oktober 2017 opgeven door een berichtje te sturen aan aanmelden@onsbank.nl.

De workshops worden gegeven door o.a. Gijs Assmann (kunstenaar), Domenique Himmelsbach (kunstenaar), Hüsnü Kocabaş (bokser), Nita Liem (choreograaf en theatermaker) en Luan Buleshkaj van der Linden / L-Deep (dichter en spoken word-artiest).

Het traject loopt van oktober 2017 tot en met maart 2018 en vindt hoofdzakelijk plaats bij MaDi Zuidoost en Diemen.

ONSbank is ook te vinden op facebook en instagram.

 

Nominatie Dutch Design Awards 2014

ONSbank is geselecteerd als een van de finalisten van de Dutch Design Awards – categorie research. De jury schreef over het voorstel: “Het resultaat van het onderzoek biedt een oplossing voor een mondiaal probleem; het is meer dan een statement richting de bankwereld. Het concept creëert bewustwording van de huidige leenproblematiek waar bijna iedereen onderdeel van is. In dit nieuwe leensysteem worden leningen afbetaald met alternatieve methoden. Dit biedt een nieuw perspectief op lenen.” – Lees hier verder.

 

ONSbank is de vormgegeven consequentie van een onderzoek dat kunstenaars en wetenschappers deden naar de essentie van het begrip Schuld, zie: project SCHULD.

 

ONSbank is een initiatief van stichting Het Instituut, ontwikkeld in samenwerking met MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen en Delta Lloyd Foundation. Meer partners zijn: De Kandidatenmarkt, stichting Zwerfjongeren Nederland, Noorda en Co, Harvey Bloom, Dutch Research Institute for Transitions (Drift). ONSbank werd in 2016 gesteund door de Delta Lloyd Foundation, The Art of Impact en stichting DOEN en in 2017 door Delta Lloyd Foundation, Rabobank, KANSfonds, Fonds21 en stichting Boschuysen.